Pesten is niet okay

De scholen zijn weer begonnen. Misschien is je kind voor het eerst naar school of zijn er nieuwe kinderen bijgekomen in de klas. Het blijft altijd spannend of de nieuwe karakters met elkaar kunnen opschieten. Kinderen kunnen keihard zijn en als je kind er gevoelig voor is, dan zal hij of zij zomaar het middelpunt van spot kunnen worden. Vriendjes lopen over naar de pestkop en dat kan heel moeilijk zijn. Wat moet je dan doen?

Vreedzame school
Heel veel scholen hanteren de Vreedzame school methode waarbij pesten snel en kortdaad wordt aangepakt. Maar zelfs op een Vreedzame school kunnen pestkoppen het een ander kind heel moeilijk maken, omdat het gepeste kind misschien zijn of haar mond houdt.

Maak pesten bespreekbaar
Gedraagt je kind zich anders dan normaal? Is het kriegelig als hij thuiskomt uit school? Zeggen oude vriendjes geen gedag meer of kan je kleine overal om huilen? Probeer dan eens te praten over pesten. Meestal schaamt een kind zich enorm als het gepest wordt, waardoor dit een moeilijk gesprek kan worden. Probeer rustig boven water te halen wat er is gebeurd en probeer je kind te helpen zich te wapenen tegen pesten.

Bespreek het met de juf
Ga ook samen met je kind even op gesprek bij de juf of meester om het pesten te bespreken. Een leerkracht heeft soms ook niet alles in de gaten en heeft veel aan deze informatie. Zo kan de leraar het pestende kind beter controleren en andere kinderen in bescherming nemen. Ook is het verstandig om met de ouders van het pestende kind om de tafel te gaan zitten om over een oplossing te praten.

Stop samen het pesten
Kinderen zijn vaak bang voor een pestkop, want zij willen niet ook het mikpunt van spot en pesterijen worden. Hierdoor duurt het soms lang voordat de kinderen zelf iets doen, zoals naar de juf gaan. Durft je kind het aan om tussenbeide te springen? Moedig dit dan aan. Zo kan iedereen samen het pesten stoppen.