Oefen voor de Cito-toets

Wil jij dat je kind het maximale haalt uit de Cito-toets in groep 8? Dan ben je niet de enige. Sterker nog: niet alleen ouders willen zich goed voorbereiden op de Cito-toets, ook veel leerlingen van groep 8 willen zich graag voorbereiden. En dat is goed, want de Cito-toets blijft toch een aparte toets.

Hoewel er veel mysterie kleeft aan de Cito-toets is het eigenlijk heel simpel: de Cito-toets kan doorslaggevend zijn over het vervolgonderwijs dat een kind gaat volgen. De Cito-toets oefenen kan daarbij dus zeker helpen.

Maar er zijn wel enkele overwegingen. Die worden in dit artikel uiteen gezet. Ook krijg je enkele tips over hoe je succesvol met de Cito-toets kan oefenen.

De Cito-toets

De Cito-toets speelt al tientallen jaren een bepalend rol in het basisonderwijs. Hoewel de toets tot enkele jaren geleden nog niet verplicht was, is dat nu wel het geval. Het Ministerie van Onderwijs wil dat alle kinderen van de basisschool de Cito-toets maken. Het geeft namelijk een definitief beeld van de capaciteiten van een leerling. Een middelbare school kan daar vervolgens op voortborduren, maar belangrijker is misschien nog wel dat een Cito-score met een hogere uitslag dan het schooladvies – dat doorgaans ergens in december gegeven wordt – kan leiden tot een hogere plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Deze heroverweging moeten scholen namelijk doen wanneer een kind hoger scoort dan het advies. Wanneer een leerling met een vmbo-kader advies bijvoorbeeld 532 scoort op de Cito-toets, zou het in aanmerking moeten komen voor havo.

De basisschool kan dan besluiten om alsnog havo-advies te geven. Dit hoeft echter niet. De school moet de keuze voor al dan niet heroverwegen wel goed kunnen onderbouwen. En vaak kun je als ouder ook je mening geven.

Oefenen kan dus zinvol zijn

Wanneer je twijfelt over het schooladvies en het idee hebt dat jouw kind meer in zijn of haar mars heeft dan het advies dat de leerkracht je gaf, kun je dus oefenen voor de Cito-toets en op die manier proberen aan een hogere score en dus ook hoger advies te komen.

Maar er zijn ook genoeg zaken waarom oefenen niet zinvol is. Die geven we hieronder kort weer.

Wanneer niet oefenen

Het is heel verleidelijk om voor de Cito-toets te oefenen en zo een hoger advies te bewerkstelligen. Het nadeel is echter ook dat van het kind dan ook wordt verwacht dat het in wezen moeiteloos op dat niveau moet kunnen functioneren. Als een hogere Cito-score het resultaat is van weken zwoegen en oefenen, zal dat zwoegen en oefenen op de middelbare school dus ook moeten blijven gebeuren. Het eenmaal behaalde niveau is immers geen garantie dat dit niveau ook goed zal gaan.

Dit moet je zowel als ouder als leerkracht als leerling beseffen. Dat kan ook een beweegreden zijn van leerkrachten om leerlingen een lager advies te geven. Het idee is namelijk dat leerlingen ook door kunnen groeien zodra ze eenmaal op het voortgezet onderwijs zijn gestart. De gang van vmbo-kader naar tl en vervolgens naar havo en vwo of via het hbo naar de universiteit, zijn aan de orde van de dag.

Goed oefenmateriaal

Wanneer je besluit met je kind te gaan oefenen voor de Cito-toets, is het goed om oefenmateriaal aan te schaffen en niet zomaar iets van internet te plukken. Een goed oefenpakket bootst de Cito-stof namelijk goed na en kan dus echt helpen om een betere score voor de Cito-toets los te krijgen. Helaas is er op internet ook veel materiaal te vinden dat helemaal niet meer voorbereid op de Cito-toetsen zoals die nu zijn of materiaal waarin het idee van een game geldt, iets wat de plank toch misslaat aangezien de Cito-toets geen game is.